پلاتو: تجربه شناخت خود با تمرین‌های تئاتر

ما انسان‌ها مجموعه‌ای از احساس‌های پیچیده هستیم. احساس‌هایی که گاه زیرکانه خودشان را از دید ما پنهان می‌کنند و در مسیر زندگی هر از گاهی سر راهمان قرار می‌گیرند. گاهی این احساس‌ها مثل یک کودک ما را به‌ بازی می‌گیرند و درگیرمان می‌کنند. هر چقدر که آنها را بیشتر بشناسیم بهتر می‌توانیم توانمندانه زندگی کنیم. هرچقدر که قدرت مواجهه با موقعیت‌های بداهه‌ی زندگی را در خود تقویت کنیم، بهتر می‌توانیم در شرایط مختلف منعطف باشیم و تصمیم بگیریم.

پلاتو برای سازمان‌ها

تقویت هوش هیجانی

بهبود مهارت‌های همکاری تیمی

بهبود مهارت‌های رهبری

بهبود مهارت‌ همدلی

بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری در شرایط دشوار

افزایش حضور ذهن و خودآگاهی

پلاتو برای افراد

آگاهی بر احساسات درونی

تخلیه ذهن و ایجاد فضای آزاد ذهنی

آگاهی بر بدن و بیان

افزایش قدرت بداهه

افزایش اعتماد به نفس

افزایش قدرت ارائه و حضور در جمع

3 ترم شش جلسه‌ای

احسان بهلولی
احسان بهلولی

احسان بازیگر تئاتر و مربی سایکودراما است. او با قرار دادن شرکت‌کنندگان در بازی‌های مختلف کمک می‌کند تا آنها رفتارها و احساس‌های خود را بهتر درک کنند.

امیر مهرانی
امیر مهرانی

امیر مربی رشد فردی و تعالی سازمانی است. امیر با طرح پرسش‌های مختلف کمک می‌کند تا شرکت‌کنندگان در این دوره به مسائل مطروحه عمیق فکر کنند.

نام خود را در لیست رزرو دوره‌ی پلاتو ثبت کنید.