دوره شناخت توانایی‌ها تا کنون به صدها نفر کمک کرده تا قابلیت‌های خودشان را بهتر بشناسند و کیفیت کار و زندگی خودشان را ارتقاء دهند. همواره دوستان زیادی از شهرهای دیگر علاقه‌مند بودند تا در این دوره شرکت کنند. ما هم بسیار مشتاقیم تا در شهر شما بتوانیم این کارگاه را برگزار کنیم. پس لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر ثبت کنید و این صفحه را به دوستانتان معرفی کنید. اگر میزان درخواست‌ها به حد نصاب برسد ما برنامه‌ریزی برگزاری کارگاه را انجام خواهیم داد و شما را برای ثبت‌نام نهایی مطلع خواهیم کرد.