چند نکته درباره‌ی آزمون‌های روانشناسی

سر کلاس‌ها همیشه از آزمون‌های شناخت شخصیت استفاده می‌کنم اما همیشه چند نکته را به شرکت‌کنندگان توضیح می‌دم که فکر می‌کنم دانستن آنها بسیار مهم است.
هیچ آزمون روانشناسی قرار نیست تمام توصیف‌های شخصیتی شما را داشته باشد. مهم‌تر از هر آزمون تمرینی است که شما برای درک خود و آگاهی بر خود انجام می‌دهید.
بسیار دیده‌ام که نتیجه‌ی یک آزمون و شناخت تیپ‌های شخصیتی می‌شود تنها پنجره‌ی نگاه به‌دنیا. یعنی کسی که آزمون می‌دهد خودش و دیگران را فقط و فقط با نتایج آن آزمون‌ها تعریف می‌کند و این موضوع خطرناک است.
قرار نیست هیچ آزمونی بگوید که درست و غلط شما در زندگی چیست. قرار نیست هیچ آزمونی مسیر زندگی شما را تعیین کند. قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری هر فردی بالاتر از توصیف‌های یک آزمون است.
بسیار دیده‌ام که نتایج یک آزمون بجای اینکه به افزایش آگاهی فرد نسبت به خودش شود باعث شده تا فرد مچ‌گیری کند و شروع کند به برچسب زدن به دیگران و دسته‌بندی آنها به افراد خوب و بد یا با ویژگی‌های مورد قبول یا غیر قابل قبول برای فرد.
افرادی که قصد ندارند زمان بگذارند و خودشان را بشناسند و تحلیل دقیق و بهتری نسبت به خود داشته باشند٬ بیشتر به نتایج یک آزمون اکتفا می‌کنند و همان پاسخ‌ها را تبدیل می‌کنند به جواب قطعی برای زندگی‌شان.

با توجه به نکاتی که مطرح شد٬ ارزش آزمون‌های روانشناسی چیست؟

آزمون روانشناسی برای این است که شما شناخت بهتری نسبت به شخصیت و رفتار خود بدست آورید و بر اساس این شناخت بتوانید رفتارهای مناسبی را نسبت به دیگران بروز دهید و مسئولیت‌های خود را ببینید. آزمون‌ها به شما می‌گوید که بیشتر به چه ویژگی‌های مثبت یا منفی در خود توجه کنید و چطور روی خود سرمایه‌گذاری کنید.
بنابراین با توجه به این نکات آزمون‌ها ابزاری هستند برای شناخت بهتر و نه برچسب زدن به خود و دیگران و در نظر داشته باشید هیچ‌ آزمونی قرار نیست سرنوشت زندگی شما را مشخص کند.

یک نظر بدهید