دوره‌های آموزشی جدید چه زمانی برگزار می‌شوند؟

دوستان زیادی تماس می‌گیرند و درباره تاریخ شروع دوره‌های جدید سوال می‌کنند و ما تا امروز تاریخی را برای شروع دوره‌ها اعلام نکرده‌ایم. دلیلش هم تغییرات اساسی است که در شکل خدمت‌رسانی خواهیم داشت.

در این پادکست درباره‌ی سمت و سوی دوره‌ها و برنامه‌های آینده توضیحات بیشتر داده‌ام و قطعا به‌زودی از تغییرات جدید آگاه خواهید شد.

یک نظر بدهید