همایش نوآوری سازمانی

سمینار نوآوری سازمانی

روز 11 خرداد در همایش نوآوری سازمانی درباره بنیان‌های سازمان توانمند صحبت خواهم کرد. دیگر سخنرانان این همایش، محمدرضا شعبانعلی، سعید شهباز مرادی و خانم بلینا رافی پایه‌گذار مفهوم Thrivability خواهند بود. سمینار شامل دو نشست نقش‌آفرینی موثر سازمانی (ساعت 9 صبح تا 13) و نشست بالندگی فراتر از توسعه پایدار (ساعت 15 الی 19) خواهد بود. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در سایت سمینار مطالعه کنید و می‌توانید از طریق این لینک در نشست‌ها ثبت‌نام نمایید.

برنامه سمینار نوآوری

یک نظر بدهید