اگر در زمان تعیین شده نتوانم تمام درس‌ها را گوش کنم چه می‌شود؟

 در

شما چهار ماه به محیط کوچینگ آنلاین و دانلود فایل‌ها دسترسی دارید. در صورتی‌که نتوانید در طول چهار ماه درس‌ها را تمام کنید و تمرین‌ها را تکمیل نمایید، این امکان را خواهید داشت که بصورت ماهیانه اشتراک خود را تمدید کنید و به محتوا و محیط کوچینگ آنلاین دسترسی داشته باشید.

نوشته های اخیر