آیا می‌توانم فایل‌های صوتی را در اختیار دیگران قرار دهم؟

 در

اگر به موضوع اخلاقی نگاه کنیم منطقی‌تر است که شما فایل‌ها را در اختیار افرادی که بسته را نخریده‌اند نگذارید. اما اگر فکر کردید شنیدن این فایل‌ها می‌تواند به‌کسی کمک کند حتما خوشحال می‌شویم که آنها را در اختیارشان بگذارید و به آنها توضیح دهید که با پرداخت هزینه می‌توانند امکان حضور در کارگاه‌ها و دسترسی به محیط پرسش و پاسخ را داشته باشند. به‌این شکل هم شما خوشحال خواهید بود و هم ما.

نوشته های اخیر