آیا می‌توانم از دوره‌ی آنلاین انصراف بدهم؟

 در

بله شما در هر زمانی که تمایل نداشتید اشتراک خود را ادامه دهید می‌توانید یک ایمیل به ما بزنید و ما میزان استفاده‌ی شما را محاسبه می‌کنیم و باقی مبلغ را به‌شما بازمی‌گردانیم. اگر خیلی ناراضی بودید هم کل مبلغ را به‌شما بازمی‌گردانیم اگرچه مطمئن هستیم که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

نارضایتی شما برای ما اتفاق خوشایندی نیست و قبل از انصراف از اشتراک حتما با شما صحبت می‌کنیم تا ببینیم چطور می‌توانیم کمک کنیم که از این بسته رضایت داشته باشید.

نوشته های اخیر