به رویا داشتن ادامه بده…

#رویادار

 ۱

 ۲

 ۳

 ۴

 ۵

 ۶

رویاها زندگی را برای زندگی کردن ارزشمند می‌کنند.

وقتی رویا داشته باشی آدم‌های رویادار را ملاقات خواهی کرد.

وقتی رویا داشته باشی منبع الهام و انگیزه برای دیگران خواهی بود.

کسی دنبال رویاهای تو نخواهد رفت.

وقتی رویا داشته باشی شادی را زندگی می‌کنی.

رویاها مهم‌اند چون فقط یک‌بار زندگی می‌کنی.

TED Talks to inspire you!

داستانی از رسیدن به رویا دارید یا کسی را می‌شناسید که به رویایش رسیده باشد؟ برای ما بنویسید تا در این صفحه منتشر کنیم.