تصمیم‌های کورتونی

بعضی تصمیم‌ها مثل مصرف داروی کورتون هستند. در‌ مقطعی یک درد را از بین می‌برند اما آسیب‌های جدی دیگری دارند. تصمیم‌های کورتونی معمولا برمبنای ترس از آینده گرفته می‌شوند.

از طرفی دیگر همیشه مگس‌هایی هستند که در روند تصمیم‌گیری ما اثری دائمی دارند و مزاحمت ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند تمرکز ما از اصل مسئله منحرف شود. در این قسمت از رادیو مربی توضیح داده‌ام که چه سبک تصمیم‌گیری آسیب زننده است و چطور باید روی اهداف مهم متمرکز ماند.

یک نظر بدهید