مچ‌گیرها در خودشناسی

مچ‌گیری برای همه جذاب است چون به ما احساس برنده شدن می‌دهد. وقتی صحبت از آموزش به‌خصوص در زمینه خودشناسی می‌شود گاهی جریان تبلیغاتی موضوع را از شناخت خود به سمت شناخت دیگری می‌برد. در این دوره‌ها اینطور تبلیغ می‌شود که رفتارهای آدم دروغ‌گو را بشناسید یا بر دیگران غلبه کنید و …

گاهی فکر می‌کنم ما خودمان به اندازه‌ی کافی توهم توطئه داریم وای به‌حال این‌که آموزش ببینیم که کشف توطئه هم کنیم. مثلا می‌خواهیم تیپ‌های شخصیتی را بشناسیم که بیشتر بدانیم چطور با آدم‌های با تیپ‌های مختلف مقابله کنیم و بر آنها برنده شویم. بعد هم که یاد می‌گیریم راه می‌افتیم و در هر موقعیتی شروع می‌کنیم به تحلیل دیگران. فلانی حتما فلان اخلاق رو داره. این از اون تیپ آدم‌هاست که… و سرمستیم از این‌که زیر و بم دیگران را بیرون می‌کشیم. به تجربه در طول این چندسال فهمیده‌ام که هرچقدر نگاه کشف رفتار و شخصیت از ما به سمت دیگران برود آدم‌های تنهاتری می‌شویم. هیچ‌کس دوست ندارد تا روبرویش می‌نشینیم شروع کنیم آنالیز روانی کردن‌اش. هیچ کس علاقه‌ای به این موضوع ندارد مگر با درخواست خودش. اینجوری آدم‌ها احساس عدم امنیت می‌کنند و ترجیح می‌دهند از ما دوری کنند چرا که این اضطراب درونشان تقویت می‌شود که باز می‌خواهم ببینمش، حرفی بزنم و او شروع کند مرا تحلیل کند.

شناخت تیپ‌های شخصیتی، زبان بدن و هر آنچه که در این حوزه‌ها مطرح می‌شود بیشتر برای کار کردن روی خودمان است. تاکید می‌کنم بیشتر برای کار کردن روی خودمان. بسیار خوب است که آدم‌ها با رفتارهای مختلف را بشناسیم که بهتر بتوانیم با آنها هماهنگ شویم نه این‌که برآنها غلبه کنیم و احساس ناامنی را در ارتباط گسترش دهیم.

گاهی باید این نوع از دانش و آگاهی را مثل یک چاقو دید که کیک می‌برد و شیرینی تقسیم می‌کند یا روح می‌خراشد.

نمایش 0 دیدگاه
 • پیام
  پاسخ

  به نظر می‌رسد وقتی خود را پروژکت می‌کنیم در دیگران، و چه شفاف عیب‌های خودمان رو در او می‌بینیم! تصور می‌کنیم عیب‌های اوست نه عیب‌های ما و مشکل همینجاست.

  درد اگر داری دوا از خود بجو
  هر چه می جوئی چو ما از خود بجو
  تشنه گردی سو به سو جویای آب
  غرق آبی آب را از خود بجو

 • هستی
  پاسخ

  چه نکته ی به جایی!
  به جای پرداختن به خود همیشه در حال صرف انرژی برای غلبه هستیم و که چی؟…
  حتی وقتی بحث از تغییر است بیش از آن که به دنبال تغییر در خود باشیم، به دنبال تغییر جهان و جهانیان هستیم!
  یک نظاره گر که فقط می بیند و بی اندوخته می گذرد؛ اما کسی که به دنبال آگاهی است هم خود را تغییر می دهد و هم جهانش را.

 • تاپس بای
  پاسخ

  قبول دارم واقعا گاهی به جای اینکه رفتارهای خودمون رو بررسی کنیم و اصلاح کنیم همه یعیب ها رو در دیگران مشاهده می کنیم انگار نه انگار که خودمون مشکلی داریم.

یک نظر بدهید