رهبران تاثیرگذار همانگونه می‌اندیشند که می‌خواهند دنیا را ببینند. ماندلا رنج‌آورترین لحظات زندگی را دید، اما نمی‌توان به چهره‌اش نگاه کرد و آرامش و رضایت را درنیافت. انسان‌های بزرگ با باورها و افکارشان زنده‌اند و نه با جسمشان.
پیشنهاد می‌کنم این مطلب درباره فیلم Invictus را بخوانید و آن را تماشا کنید.
Showing 2 comments

Leave a Comment