۲۱ ابزار برتر برای Twitter

لیست 21 ابزار برتر برای بروز رسانی Twitter بر حسب میزان استفاده کاربران:

Rank Client % of users Tweets/user
1 (1) web 31.99 % 3.93
2 (2) TweetDeck 16.07 % 5.14
3 (4) twhirl 6.85 % 3.73
4 (3) twitterfeed 6.09 % 2.81
5 (5) Tweetie 3.66 % 2.38
6 (13) TwitterBerry 3.50 % 2.20
7 (8) txt 2.89 % 1.63
8 (6) twitterrific 2.59 % 1.79
9 (11) TwitterFox 2.51 % 2.79
10 (10) TwitPic 1.98 % 1.42
11 (7) mobile web 1.90 % 2.04
12 (12) Ping.fm 1.68 % 1.27
13 (9) TwitterFon 1.68 % 5.45
14 (14) FriendFeed 1.68 % 3.59
15 (15) Power Twitter 1.52 % 2.55
16 (16) Brightkite 1.14 % 2.07
17 (22) HootSuite 0.53 % 2.00
18 (26) twitthat 0.46 % 1.17
19 (30) DestroyTwitter 0.46 % 2.83
20 (24) Twittelator 0.38 % 3.80
21 (21) m.slandr.net 0.38 % 2.60

 

Twitter یا قاتل بلاگ را در Hyper web بخوانید.

وبلاگ نویسی حرفه ای: گذار از روزانه نویسی به توئیترنویسی؟! را در بلاگنوشت بخوانید.

نمایش 0 دیدگاه
  • Amir Razmjou
    پاسخ

    Tweet Explorer
    That's a Vista Gadget.

ترک بک ها
  • […] تر درباره ابزارهای رومیزی برای توییتر نوشته بودم. اینجا را بخوانید. ۱۰ ابزاری که در این مطلب معرفی می شود که اصل […]

یک نظر بدهید