ساخت اجتماعی واقعیت

انسان موجودی ارتباطی است و واقعیت‌هایش را در روابطی که برقرار می‌کند می‌سازد و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط زبان است.
ما با دیالوگ‌هایمان واقعیت زندگی خود را می‌سازیم. هرچقدر بیشتر درباره یک موضوع گفتگو کنیم، بیشتر آن را واقعی می‌کنیم.
شناخت فلسفه‌ی ساخت اجتماعی به ما کمک می‌کند که بفهمیم چرا با دیگران دچار مشکل می‌شویم و چگونه نوع روایت ما از وقایع کیفیت زندگی ما را شکل می‌دهد.
براساس این فلسفه اگر قرار است واقعیتی را تغییر دهیم باید دیالوگ‌هایمان را تغییر دهیم.
همچنین همیشه جنبه‌ی دیگری از روایت یک واقعه وجود دارد که ما از آن بی‌خبریم و اگر آن را کشف کنیم بسیاری از تعارضاتمان حل خواهد شد.
در واقع همیشه روی دیگری از داستان هست که ما از آن بی‌اطلاع هستیم و همین عدم اطلاع است که قضاوت‌های ما را شکل می‌دهد.

لینک این پست در کانال مربی: ساخت اجتماعی واقعیت
لینک پادکست در کانال مربی: پادکست ساخت اجتماعی واقعیت

 

نمایش 2 دیدگاه

یک نظر بدهید