۴ ویژگی مثبت مدیران خلاق

درباره بهترین رئیسی که تا به حال داشتهاید فکر کنید. او را چگونه توصیف میکنید؟ طبق تحقیقات انجام شده، مدیران خوب چنین ویژگیهایی دارند: مثبت، باهوش، الهامبخش، مهربان و مواردی از این دستدر ادامه قصد داریم به بررسی ۴ ویژگی مثبتی که داشتن آنها برای همه مدیران خوب و خلاق ضروری است، بپردازیم.

۱. مشوق، مثبت و باهوش

بهترین مدیران همواره در پی به وجود آوردن محیطی امن برای کارمندان هستند؛ محیطی که افراد بتوانند به راحتی در آن ایدههای خود را به اشتراک گذاشته و آنها را عملی کنند. برایان گریزر، تهیهکننده و برنده جایزه اسکار، به جای رد کردن ایدههایی که از آنها اطمینان ندارد، دربارهشان سوال میکند.

«سوال کردن به افراد امکان میدهد قصهای متفاوت از آن چیزی که انتظارش را دارید تعریف کنند. بهترین ویژگی سوال پرسیدن از نظر من این است که در این صورت، مردم مجبور میشوند کاملا سریع و لحظهای تصمیم بگیرند

با اهمیت دادن به نظرات دیگران و گوش دادن به آنها، وی موفق شده تیمی فوقالعاده را گرد هم آورد که نتیجه آن ۵۲ نامزدی اسکار و ۹۴ نامزدی امی استرد کردن سریع ایدههای نامناسب و گذر کردن از آنها بسیار وسوسه کننده است؛ اما مقاومت در برابر این احساس، باعث ایجاد تیمی بهتر، افزایش اعتماد و ارتباطات قویتر خواهد شد.

۲. الهام‌بخش، با دیدگاه و قاطع

مدیران خلاق و بزرگ مسیر و ماموریتی الهامبخش برای تیم خود تایین کرده و با اهداف چالش برانگیز، از آن پشتیبانی میکنندهمانطور که احتمالا میدانید، تلاش برای یافتن معانی عمیقتر در کار کاملا طبیعی است. یک تحقیق نشان داده است که ۳۴ درصد کارکنان، با هدف شرکتی که در آن کار میکنند ارتباط برقرار نمیکنند. با این حال، حس هدفمند بودن مهمترین در فاکتور در احساس تعلق افراد به کمپانی شما است.

با ایجاد مسیری الهامبخش، یک رهبر میتواند منبع انرژی مثبت بیپایانی برای کارکنان ایجاد کند. به این نکته توجه کنید که یک ماموریت واقعی، هدف از انجام کاری را مشخص میکند نه روش آن را.

۳. مهربان و عادل

بهرین مدیران، با اعضای تیم خود عادلانه و با احترام رفتار میکنند و برای آن نه تنها به عنوان یک کارمند، بلکه به عنوان یک انسان ارزش قائلاندافرادی که وظایف خلاقانه بر عهده دارند، زمان زیادی برای خوب فکر کردن نیاز خواهند داشت. طبق نظرسنجیها، اکثر ایدههای ناب در موقعیتهایی همانند دوش گرفتن، هنگام قدم زدن، در باشگاه یا هنگام خوابیدن به ذهن خطور میکنند.

بهترین رهبرها به اعضای تیم خود اجازه میدهند برای فکر کردن درباره مسائل مختلف، از میز خود فاصله گرفته و روش کاری خود را خودشان تعیین کنند. چنین مدیرانی میدانند نکته اصلی، محل کار و چگونگی انجام کار نیست؛ بلکه انجام گرفتن آن با بالاترین کیفیت است.

۴. آرام و حمایت کننده

در نهایت، مدیران نمونه انتقادات لازم برای بهبود کار را در اختیار کارکنان قرار میدهند. این موضوع یکی از وظایف تمامی رهبرها است، اما برخی از آنها از عهده آن بر نمیآیند. طبق آمار منتشر شده، تنها ۲۱ درصد کارمندان از پیشنهادات دریافتی خود کاملا راضی بودهاند.

در یک تیم خلاق، فرآیند بحث و گفتگو به این علت اهمیت دارد که نمیتوان برای هر چیزی یک جواب «درست» یا «غلط» تعیین کرد و اعضا باید با استفاده از نظرات، تواناییهای خود را توسعه دهند.

سرویس Braintrust که محصول پیکسار است، یک نمونه کاربردی در این زمینه محسوب میشود. این ابزار مدیریت به سرعت راه خود را به بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان باز کرده است. اما چه چیزی آن را از دیگر رقبا متمایز میسازد؟

این سرویس بر اساس تجربیات مدیرانی ساخته شده که خود بارها و بارها این فرایند را از سر گذراندهاند. نکته دوم این است که اعضای این پلتفرم، قدرت پیشنهاد راه حل را ندارند. چنین روشی به این دلیل موثر است که تعادلی میان بیان نظرات صادقانه و سازنده، و احترام به کارمندان برقرار میشود؛ به طوریکه بتوانند نظرات را دریافت کرده، بدون اینکه نیاز به دفاع کردن از خود داشته باشند.

ایجاد محیطی آرام، امن و حامی برای رد و بدل کردن نظرات سازنده، باعث میشود اعضا بیشتر ریسک کرده، پیشنهادات را راحتتر پذیرفته و هر روز به تواناییهای خود بیافزایند.

ترکیب این ویژگیها با یکدیگر، شما را به رهبری ایدهآل برای یک تیم خلاق تبدیل میکند. نظر شما چیست؟

 

یک نظر بدهید