کتاب رهبری امکان محور

درباره‌ی کتاب رهبری امکان محور

 شیوه‌ای کار کردن در دنیا تغییر کرده است و این موضوع بدیهی به‌نظر می‌رسد که با الگوها، شیوه‌ها و تفکرات قدیم نمی‌توان مسائل امروز را حل کرد. شاید تا امروز ما رهبران را افرادی در قامت یک قهرمان می‌دیدیم که توانمندی‌های متفاواتی را در خود پرورش داده‌اند و می‌توانند از پس چالش‌های گوناگون بربیاییند. اما امروز با تقسیم کارها به تخصص‌های مختلف، با کوچک شدن بازارها و با افزایش پیچیدگی کارها در دنیا، انتظار داشتن از یک‌نفر و فقط یک‌نفر برای حل چالش‌ها در یک سازمان، ما را به حل پایدار چالش‌ها نمی‌رساند. مفهوم رهبری سازمان امروز بیشتر یک رویکرد ارتباطی است. یعنی هرکسی می‌تواند یک رهبری باشد اگر بتواند به فرصت‌‌های پیش‌رو فکر کند و بتواند با شیوه‌ی گفتگوی خود به دیگران کمک کند که در مسیر رسیدن به اهداف پیش بروند. با این رویکرد، رهبری الزاما یک سمت کاری نیست بلکه هرکسی می‌تواند نقش رهبری را برعهده بگیرد و این نقش بین اعضای یک سازمان پخش می‌شود.

در این کتاب سعی می‌کنم با بررسی رویکردهای نوین رهبری و به‌خصوص با تمرکز بر شیوه‌ی برقراری ارتباط و همینطور حرکت ذهن از شناسایی ریشه‌ی مشکلات به پیداکردن امکان‌ها کمک کنم تا خواننده بتواند در هر موقعیت کاری که قرار دارد نقشی اثرگذارتر ایفا کند و به نتایجی که بر آنها متمرکز است برسد.

فصل‌های کتاب

(۱) بازگشت به گذشته برای درک آینده

(۴) شیوه‌ی رابطه با دیگران

(۲) رهبران امکان محور

(۵) دنیای ووکا

(۷) آیند‌ه‌ی رهبری سازمان

(۳) درک من

(۶) طراحی سیستم عامل رهبری