پیش‌فرض‌های ذهنی در رابطه

سرنوشت یک رابطه را پیش فرض‌های ذهنی رابطه مشخص می‌کند و همین پیش فرض‌ها اقدامات و رفتارهای فرد را شکل می‌دهد و رابطه را به سمتی مشخص سوق می‌دهد.
مثلا کسی که پیش فرضش این است که آدم‌ها معمولا دروغ می‌گویند اقدام و رفتارش در رابطه می‌رود به سمت مچ‌گیری.
مردی که پیش فرضش این است که زنان بدجنسی ذاتی دارند، پنهان‌کار می‌شود و زنی که پیش فرضش این است که مردان بیرون از خانه کارهایی می‌کنند که او خبر ندارد رفتارش کنترلی می‌شود.
کسی که پیش فرضش این است که آدم‌ها را در رابطه باید تربیت کرد، والد‌گونه رفتار می‌کند و ایرادگیر می‌شود.
کسی را می‌شناختم که پیش فرضش این بود که باید اموالی در زندگی حتما به‌نام خودش باشد چون فکر می‌کرد شاید روزی ممکن است با همسرش به مشکل بربخورد و باید چیزی دستش باشد. به همین دلیل در زندگی‌اش مدام کشمکش داشت و در جنگی دائمی با خانواده‌اش بود.
اگر می‌خواهید کیفیت رابطه خود را بهبود دهید، پیش‌فرض‌های ذهنیتان را بررسی کنید.
در رابطه‌تان چه رفتار تکراری دارید که ناشی از استرس و نگرانی است؟
به آن رفتارها توجه کنید و ببینید آنها نتیجه چه پیش ‌فرض‌هایی هستند.

لینک این پست در کانال مربی: پیش‌فرض‌های ذهنی در رابطه

Leave a Comment