هشت ویژگی برای موفقیت در کار

اندازه‌ی زمین بازی آدم‌ می‌تواند به اندازه‌ی مدرک دانشگاهی و مهارتی که کسب می‌کند نباشد اگر:

• خارج از حوزه تخصصی‌اش مطالعه کند.
• تاریخ و فلسفه و جامعه‌شناسی و ادبیات بخواند.
• خودشناسی کند و تلاش کند از پیچیدگی‌های درونی خودش سر در آورد.
• اندازه‌ی خواسته‌هایش را از آنچه که فقط برای خودش می‌خواهد به خواسته برای خود و دیگران تغییر دهد.
• اخلاق و مرزهای اخلاقی را بشناسد و برای انجام کارش مرام و مسلک داشته باشد.
• تلاش کند اثر اقدامات و رفتارش را بر محیط اطراف خود ببیند.
• جرات تجربه کردن داشته باشد و از خطا نترسد.
• جرات عذرخواهی و جبران خطا داشته باشد.

مدرک، دانش و تخصص برای شروع کار الزامی است اما برای بزرگ‌تر شدن زمین‌بازی، جهان‌بینی، نگرش و ردپایی که به‌جا می‌ماند مهم است.

لینک این پست در کانال مربی: هشت ویژگی برای موفقیت در کار

Leave a Comment