نتیجه نظر سنجی سفر بی بازگشت به مریخ

نتیجه نظر سنجی که انجام شد جالب بود. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید تعداد بیشتری به سفر بی بازگشت به مریخ و سفر در شرایط خاص رای داده‌اند.

اگر در این نظر سنجی شرکت کرده‌اید و به جواب خودتان فکر کنید و دلایل را برای خودتان بازگو کنید. شاید جواب آدمها در کشورهای مختلف به این سوال متفاوت باشد. فقط می‌گویم شاید! شاید حالا که مهاجرت یک موضوع جدی برای بسیاری از آدمهای این کشور است، حتی سفر بی بازگشت به مریخ هم ممکن است انتخاب بهتری نسبت به ماندن باشد. شاید هم این موضوع به برنامه ریزی شخصی برگردد. شاید ما منتظر هستیم تا اتفاقی بیافتد که شرایط فعلی را تغییر دهد. در هر صورت احتمال‌های زیادی ممکن است مطرح شود. اما هنوز فکر می‌کنم که برخورد با این سوال در کشور‌های مختلف بخاطر تجربه متفاوت از زندگی به گونه‌ای دیگر خواهد بود. شاید در کشورهای پیشرفته آدمها نقش خودشان در جامعه را آنقدر بزرگ و موثر بدانند که به سفر بی بازگشت تن ندهند.

در هر صورت چرایی جوابی که داده‌اید را خودتان بهتر می‌دانید.

یک نظر بدهید