تا سال‌های قبل باور دانشمندان این بود که مغز ما در مقطعی رشد خود را تثبیت می‌کند و رشته‌های عصبی بافته شده در مغز ثابت می‌مانند. همین رشته‌های بافته شده باعث شکل‌گیری تفاوت افراد باهم می‌شد.
اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مغز ما قابلیت ایجاد مسیرهای عصبی تازه و تطبیق خود با شرایط تازه را دارد.
این موضوع در بروز بیماری‌ها یا آسیب‌های جسمی نمود دارد که با بروز مشکل، مغز ارتباط‌های عصبی تازه‌ای برای شرایط تازه شکل می‌دهد.
به این موضوع نئورو پلاستیسیته می‌گویند.
با افزایش سن این ویژگی در مغز ضعیف‌تر می‌شود اما از بین نمی‌رود.
نئورو پلاستیسیته به ما می‌گوید که انسان معمولا از پس یادگیری موضوع‌های مختلف برمی‌آید و البته کماکان تفاوت‌های استعدادی افراد به‌دلیل وجود ارتباط‌های خاص عصبی که می‌شوند استعدادها پابرجاست. اما با توجه به این موضوع می‌توان فعالیت‌هایی انجام داد تا توان مغز را افزایش داد:
مثلا کاری را شروع کنید که هرگز انجام نداده‌اید. تمرین نواختن ساز و یا نقاشی به این موضوع.ع می‌تواند کمک کند. انجام بازی‌های فکری، تمرین مهارت‌های جدید و به‌طور کل انجام کارهای جدید که هرگز انجام نداده‌اید می‌تواند به شکل‌گیری مسیرهای عصبی تازه در مغز کمک کند.

لینک این پست در کانال مربی: نئورو پلاستیسیته چیست؟

Showing 2 comments

Leave a Comment