معرفی سایت: Producteev نسل جدید مدیریت فعالیتها

Producteev.com

Producteev.com

سایتهای زیادی برای مدیریت فعالیتها وجود دارند. حتی شرکتهای بزرگی مثل گوگل سرویس تقویم و مدیریت فعالیتها را ارائه کرده اند. اما همیشه در دنیای آنلاین نحوه تعریف فعالیتها یکی از مسائل مهم بوده.

Producteev.com تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت فعالیاتها را در اختیار شما قرار می دهد، اما مهمترین ویژگی اش اینست که شما می توانید فعالیتهای مورد نظر خود را با استفاده از ایمیل و مسنجرها زمانبندی کنید. بدین صورت که مشخصات فعالیت خود را به آدرس ایمیل یا به شناسه ای که در مسنجرهای مختلف اضافه شده اند را ارسال می کنید و باقی کارها را Producteev انجام می دهد. یادآوری Producteev هم از طریق ایمیل و مسنجر است. این سایت قرار است نرم افزاهایی اختصاصی برای iPhone، iPad، Android، Mac و Outlook اراده نماید.

یکی دیگر از مهمترین ویژگی های Producteev اینست که به شما امکان می دهد تا فعالیتهای تعریف شده را به نفرات دیگر تخصیص دهید و از این روش بتوانید فعالیتهای تیمی خود را مدیریت نمایید. امکان برچسب زدن به فعالیتها، زمانبندی آنها و سرعت در تعیین تکلیف فعالیتها از دیگر ویژگی های این سایت است. همچنین شما می توانید برای موضوعهای متفاوت محیط های کاری (Workspace) های متفاوت ایجاد کنید و فعالیتها را در محیط مربوطه تعریف کنید.

یک نظر بدهید