معرفی بلاگ سازمانی: وبلاگ و بانکها

در حال حاضر تعدادی از بانکهای کشور اقدام به راه اندازی بلاگ کرده اند که قبل تر به بلاگ کارکنان بانک ملی اشاره کرده بودم. این بلاگها بیشتر بلاگ کارکنان بانکهاست اما حقیقت اینست که من خیلی متوجه اهداف راه اندازی این بلاگها نشدم. البته این نظر شخصی من هست. من سعی کرده بودم تا با نویسندگان این بلاگها تماس بگیرم اما متاسفانه پاسخی دریافت نکردم و همچنین بصورت مشخص اطلاعات تماسی در بلاگها وجود نداشت. در نهایت اینکه نتوانستم مثل بلاگهای شرکتهای خصوصی خیلی به جزییات و اهداف راه اندازی این بلاگها برسم و به همین دلیل تنها به معرفی آنها بسنده می کنم:

وبلاگ روابط عمومی بانک مسکن

وبلاگ کارکنان بانک مسکن (روی سرویس بلاگفا)

وبلاگ بانک توسعه صادرات (روی سرویس بلاگفا و نزدیک به یکسال است که بروز نشده)

یک نظر بدهید