مطالب آینده

چند روزیه که بخاطر حجم زیاد کار فرصت نمی کنم زمانی برای نوشتن مطالب مختلفی که فکر می کنم مفید باشه بذارم. اما فعلا سرفصل مطالبی که در راجع به آنها اینجا خواهم نوشت را آماده کردم و امیدوارم از هفته آینده شروع به نوشتنشان کنم. تیتر مطالب اینها هستند:

  • نقشه استراتژی سازمان
  • مدیریت کارایی سازمان
  • مدیریت کارایی افراد در سازمان
  • تحلیل SWOT برای یافتن نقاط ضعف و قوت سازمان
  • تحلیل SWOT برای یافتن نفاط ضعف و قوت شخصی
  • استفاده از نقشه ذهنی و نرم افزارهای مرتبط
  • استفاده از ابزارهای اینترنتی برای افزایش بهره وری
  • انتظارات مدیران سازمان از خدمات فناوری اطلاعات

فعلا فکر می کنم همینها کافی باشه. تا بعد…

یک نظر بدهید