فیلم کوتاه – راز

این فیلم رو علی نعمتی شهاب عزیز فرستاده بود. دیدنش حس خوبی داره. پیشنهاد می کنم 5 دقیقه زمان بگذارید، از هدفون استفاده کنید و با آرامش تماشا کنید.

Your secret from Jean-Sebastien Monzani on Vimeo.

Showing 0 comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment