شش اردیبهشت هشتاد و هشت

بعد از تعطیلات عید حجم کارها به قدری بود که فرصت بروز کردن بلاگ را نداشتم و البته کمی هم مربوط به حال و هواری بهاره. در این مدت تمام تمرکزم برای تعریف و ارتقا جدید خدمات سیوان بوده. امروز را می نویسم به این دلیل که یک اتفاق خواهد بود برای سیوان. امیدوارم که از این پس بتوانیم این خدمات را با قدرت بهتری ارائه بدهیم. 

قصد دارم پس از طراحی سایت جدید سیوان مطالب این بلاگ هم بصورت Mirror در بلاگ شرکت قرار بگیرد. تمرکز مطالب بیشتر در خصوص کاربردهای IT در صنعت و بصورت تخصصی درباره مدیریت کارایی سازمان، کسب و کار هوشمند و تواناییهای شخصی برای متخصصین IT که باعث ارتقا سطح کار آنها می شود، خواهد بود.

یک نظر بدهید