رادیو مربی: چرا حالی از ما نمی‌پرسی؟

این عبارت چرا حالی از ما نمی‌پرسی رو همه شنیدیم. عبارتی که اگر به‌عنوان گوینده به‌کار ببریمش یعنی احساس‌های ناخوشایندی داریم و عبارتی که به‌عنوان شنونده هم بشنویم باز احساس‌های ناخوشایندی در ما شکل می‌گیره.
در این پادکست درباره این موضوع صحبت کردم که چرا بعضی از افراد این عبارت رو زیاد به‌کار می‌برن و استفاده از این نوع گفتگو چطور باعث خراب شدن روابط می‌شه. همینطور توضیح دادم که برای این مسئله چه به‌عنوان گوینده و چه به‌عنوان شنونده چه‌کار کنیم.

Leave a Comment