رادیو مربی: رواقیون و خوگیری به لذت

این پادکست هم معرفی کتابه و هم توضیح درباره رفتار خوگیری به لذت یا همون عادی شدن سریع همه چیز در زندگی.
رواقیون گروهی در یونان باستان بودند که سبک رفتار و زندگیشون پایه‌های علم روانشناسی نوین رو شکل داده. شناخت دیدگاهشون می‌تونه جالب باشه.

Leave a Comment