رادیو مربی:‌ فلسفه کوچینگ چطور به زندگی شما کمک می‌کند؟

فلسفه کوچینگ

کوچینگ را می‌توان به‌عنوان یک فلسفه و نگرش در زندگی دانست. کوچ‌ها بیشتر سوال می‌کنند، خوب گوش می‌کنند، براساس آنچه که خودشان فکر می‌کنند درست است نتیجه‌گیری نمی‌کنند و کمک می‌کنند آدم‌ها رشد کنند.

در این پادکست توضیح داده‌ام که چطور فلسفه و نگرش کوچینگ می‌تواند در زندگی روزمره موثر باشد.

یک نظر بدهید