دروغ رفتاری

کسانی هستند که همیشه همه چیزشان خوب است. اخلاق‌مدارند، مبادی آدابند، حتی هیچ اشتباه کوچکی مرتکب نمی‌شوند، همیشه پاسخگو هستند و سعی می‌کنند کمک کنند، فحش نمی‌دهند و مثل ویترین زیبای یک مغازه می‌مانند.
این آدم‌ها ظاهر را خوب جلوه می‌دهند چون دچار ترس نمایان شدن ضعف‌هایشان هستند. اما انسان با مجموعه‌ی نقص‌ها و قوت‌هایش انسان است. کسی که همیشه همه چیز را عالی نشان می‌دهد گرفتار دروغگویی رفتاری شده. او در کلامش صادق است اما در رفتارش همه چیز را طور دیگری نشان می‌دهد.
با کسی که از نمایان شدن ضعف‌ها و ناکاملی‌هایش هراس ندارد بیشتر می‌توان ارتباط برقرار کرد. او کسی است مثل همه‌ی آدم‌ها. کسی که مجموعه‌ی خوب و بد است، بیشتر قابل اعتماد است تا کسی که می‌خواهد خوب مطلق را نمایش دهد.
به قول دیالوگ مهدی فخیم‌زاده در فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران: کسی که در زندگی پنچری کوچیک نداشته باشه، یه روزی پنچری بزرگ می‌ده.

لینک این پست در کانال مربی: دروغ رفتاری

 

یک نظر بدهید