درباره Debategraph ابزار جدید مناظره

قبل از اینکه توضیح بدم Debategraph چیست و راجع به چی می خوام حرف بزنم باید بگم که آشنایی من با این موضوع برمی گرده به مطلبی که در وبلاگ چشمهایی که فکر می کنند و مطلبی که در این مورد نوشته شده. خوندن این مطلب و آشنایی با این موضوع اینقدر هیجان زده ام کرد که فکر کردم من هم مطلبی در این مورد بنویسم.

Debategraph در یک نگاه کلی نقشه ای است موضوعات مورد بحث توسط افراد. در واقع Debategraph باعث می شود تا مباحث مطروحه بصورت آنلاین از حالت عادی خارج شده و به فیگوری برسد که نمایانگر تفکر شرکت کنندگان در بحث و مناظره می باشد. پشت طراحی این سیستم درواقع تئوری هایی درباره Homophily و Group Polirization وجود دارد که البته از موضوع این مطلب خارج است.

با استفاده از سایت Debategraph شما می توانید با طرح یک سوال یک نقشه جدید ایجاد کنید و به افراد این امکان را بدهید تا در بحث و مناظره با ایجاد زیرشاخه های متصل به موضوع اصلی شرکت کنند. Debategraph امکانات مختلفی در اختیار می گذارد و شما می توانید به آن بعنوان یک سیستم نظر سنجی چند وجهی نگاه کنید. Debategraph مثل یک نقشه ذهنی است با این تفاوت که شاخه های این نقشه ذهنی را افراد مختلف با تفکرات و بنیانهای فکری متفاوت می توانند ایجاد کنند. نکته جالب توجه در این مورد اینست که هر زیر شاخه که می تواند ایده از طرف یک شخص باشد خود به چالش کشیده شود و این موضوع به شکلی نامحدود ادامه پیدا می کند.

روزنامه The Indipendent درباره مسئله هسته ای ایران از Debategraph برای تشخیص تفکر و عقاید افراد استفاده کرده است که می توانید اینجا ببینید. همچنین CNN و BBC نیز از این سرویس استفاده می کنند. مجموعه ای از کاربردها و توضیحات در سایتهای مختلف را می توانید در بخش About سایت Debategraph ببینید.

یک نظر بدهید