جمعه‌ها (۸): شما و دنیای اطراف شما

نمایش 0 دیدگاه
 • amir sabeti
  پاسخ

  سلام
  مطلب شما در سایت کافه سینما خوانده شد و تشکر من را بابت این نگاه بپذیرید.
  یا حق

 • امیر مهرانی
  پاسخ

  @amir sabeti ممنون

 • local
  پاسخ

  بر حاشیه کتاب چون نقطه شک/ بیکار نی ام اگر چه در کار نی ام.

 • ریحانه
  پاسخ

  سوال سخت پرسیدید ها؟!یه سوال کلا چطور میشه فهمید تاثیر ما توی محیط چقدر بوده؟(محیط سازمانی)

 • امیر مهرانی
  پاسخ

  @ریحانه تاثیر ما مثل ردپایی می‌مونه که پشت سرمون باقی می‌گذاریم. تاثیر ما در محیط اطرافمون چیزی نیست که بشه با معیارهای اندازه‌گیری سنجید. تاثیر ما شاید در رضایت آدم‌هایی باشه که با ما کار می‌کنن…

 • پرویز
  پاسخ

  شاید از نحوه برخورد آدمهای اطرافم بامن بتوانم بر میزان تاثیرم بر آنها پی ببریم

 • پاسخ

  سه ظرف محتوي آب راروي آتش قراردهيد.درظرف اول چندعددهويج،درظرف دوم چندعددتخم مرغ ودرظرف سوم چنددانه قهوه بريزيد.پس از15دقيقه قرارداشتن ظرفهاروي آتش،محتويات آنهاراخارج كنيد.هويج هايي كه قبلا سفت بودنداكنون نرم شده اند.تخم مرغهايي كه درونشان قبلا نرم بود اكنون سفت شده اند.دانه هاي قهوه ناپديد شده اند.ولي آب داخل ظرف سوم،رنگ وطعم قهوه رابه خودگرفته است.
  زندگي هميشه آسان نيست.زندگي هميشه راحت نيست.گاهي اوقات،زندگي سخت است.
  حال درموردزندگي فكركنيد.هميشه شرايط آنگونه كه انتظارداريم اتفاق نمي افتد ويامردم آنگونه كه مامي پسنديم بامارفتارنمي كنند.درهرحال ماخيلي سخت كار مي كنيم ولي نتايج اندكي بدست مي آوريم.
  مهم اين است:هنگام مواجهه با مشكلات چه مي كنيم؟
  اكنون به ظرفهاي اوليه فكركنيد.آبي كه درحال جوشيدن است،همانندمشكلات زندگي است.
  مامي توانيم مانند هويج سخت وقوي وارد شويم.ولي نرم و ضعيف خارج شويم.
  دراين صورت:بسيارخسته مي شويم.اميدمان راازدست داده وتسليم مشكلات مي شويم.
  هيچ وقت مانند هويج نباشيد.
  مامي توانيم مانندتخم مرغ باقلبي حساس وملايم واردشويم.ولي بايك قلب سخت وبي احساس خارج شويم.
  دراين صورت:ازديگران متنفرمي شويم وهمواره تمايل به جدال باآنهاداريم.
  هيچ وقت مانند تخم مرغ نباشيد.
  مامي توانيم ماننددانه هاي قهوه باشيم.آب نميتواندقهوه راتغييردهدبلكه اين قهوه است كه آب رادچار تغييرمي كند.یک فنجان قهوه راببينيد،آنراببوييدوازطعم خوب آن لذت ببريد.هرچه آب داغترباشد،طعم قهوه نيزبهترخواهدبود.
  مامي توانيم ماننددانه هاي قهوه باشيم ومشكلات پيش روي خودرابه چيزهاي خوب تبديل كنيم.
  دراين صورت:ازدانش،مهارت وتوانايي هاي جديدبرخوردار ميشويم وازقرارگرفتن درمتن تجربه،رشد مي كنيم.
  ماميتوانيم دنياي اطراف خودرابهتر كنيم.براي كسب موفقيت بايدبارهاو بارهاتلاش كنيم وبه كاري كه انجام ميدهيم اعتقادداشته باشيم.نبايدتسليم مشكلات شويم وبايد به پيشروي خودادامه دهيم.مسائل و مشكلات به ماشانس قوي شدن،بهترشدن ومقاوم ترشدن رامي دهند.هنگامي كه شرايط به سمت بهترشدن نميرود،چه بايدكرد؟ماننددانه هاي قهوه عمل كنيدواززندگي خودلذت ببريد.

 • جم
  پاسخ

  داریوش احتشامی نیا :
  سه ظرف محتوی آب راروی آتش قراردهید.درظرف اول چندعددهویج،درظرف دوم چندعددتخم مرغ ودرظرف سوم چنددانه قهوه بریزید.پس از۱۵دقیقه قرارداشتن ظرفهاروی آتش،محتویات آنهاراخارج کنید.هویج هایی که قبلا سفت بودنداکنون نرم شده اند.تخم مرغهایی که درونشان قبلا نرم بود اکنون سفت شده اند.دانه های قهوه ناپدید شده اند.ولی آب داخل ظرف سوم،رنگ وطعم قهوه رابه خودگرفته است.
  زندگی همیشه آسان نیست.زندگی همیشه راحت نیست.گاهی اوقات،زندگی سخت است.
  حال درموردزندگی فکرکنید.همیشه شرایط آنگونه که انتظارداریم اتفاق نمی افتد ویامردم آنگونه که مامی پسندیم بامارفتارنمی کنند.درهرحال ماخیلی سخت کار می کنیم ولی نتایج اندکی بدست می آوریم.
  مهم این است:هنگام مواجهه با مشکلات چه می کنیم؟
  اکنون به ظرفهای اولیه فکرکنید.آبی که درحال جوشیدن است،همانندمشکلات زندگی است.
  مامی توانیم مانند هویج سخت وقوی وارد شویم.ولی نرم و ضعیف خارج شویم.
  دراین صورت:بسیارخسته می شویم.امیدمان راازدست داده وتسلیم مشکلات می شویم.
  هیچ وقت مانند هویج نباشید.
  مامی توانیم مانندتخم مرغ باقلبی حساس وملایم واردشویم.ولی بایک قلب سخت وبی احساس خارج شویم.
  دراین صورت:ازدیگران متنفرمی شویم وهمواره تمایل به جدال باآنهاداریم.
  هیچ وقت مانند تخم مرغ نباشید.
  مامی توانیم ماننددانه های قهوه باشیم.آب نمیتواندقهوه راتغییردهدبلکه این قهوه است که آب رادچار تغییرمی کند.یک فنجان قهوه راببینید،آنراببوییدوازطعم خوب آن لذت ببرید.هرچه آب داغترباشد،طعم قهوه نیزبهترخواهدبود.
  مامی توانیم ماننددانه های قهوه باشیم ومشکلات پیش روی خودرابه چیزهای خوب تبدیل کنیم.
  دراین صورت:ازدانش،مهارت وتوانایی های جدیدبرخوردار میشویم وازقرارگرفتن درمتن تجربه،رشد می کنیم.
  مامیتوانیم دنیای اطراف خودرابهتر کنیم.برای کسب موفقیت بایدبارهاو بارهاتلاش کنیم وبه کاری که انجام میدهیم اعتقادداشته باشیم.نبایدتسلیم مشکلات شویم وباید به پیشروی خودادامه دهیم.مسائل و مشکلات به ماشانس قوی شدن،بهترشدن ومقاوم ترشدن رامی دهند.هنگامی که شرایط به سمت بهترشدن نمیرود،چه بایدکرد؟ماننددانه های قهوه عمل کنیدواززندگی خودلذت ببرید.

  فوق العاده بود!!

یک نظر بدهید