جمعه‌ها (۱۳): اندیشه باران

Showing 0 comments
  • مهدی
    پاسخ

    خیس یا خویس؟ غلط املایی تصحیح شود آقا مهران.

  • رضا شهبازی
    پاسخ

    این جمله رو تو فیلم گوست داگ دیدم خیلی زیبا …

Leave a Comment