بلاگهای سازمانی در جشنواره وب ایران

به پیشنهاد شایان شلیله، قرار شد تا من دبیر بخش بلاگهای سازمانی جشنواره وب باشم. اگرچه تعداد بلاگهای سازمانی بسیار کم است، اما شروع با همین تعداد کم هم می تواند در گسترش فرهنگ اطلاع رسانی از طریق بلاگ برای سازمانها موثر باشد. بلاگهایی که در این مدت در بخش بلاگهای سازمانی معرفی کرده ام در این مسابقه شرکت داده خواهند شد. در این فاصله اگر بلاگ سازمانی دارید یا بلاگ سازمانی را می شناسید، اطلاعاتش را ثبت کنید تا هم در اینجا معرفی شوند و هم در جشنواره وب ایران شرکت کنند.

یک نظر بدهید