بحث و گفتگو: آیا خانمها در بحثها و فعالیتهای تخصصی، کمرنگ هستند؟ (۲)

احسان پ. در بخش نظرات مطلب قبل با همین عنوان، نظر کاملی رو نوشته که خودش به اندازه یک مطلب بلاگی است و پیشنهاد می کنم حتما اون رو مطالعه کنید. حتی توضیح داده که چرا آقایان بیشتر به سمت تکنولوژی کشیده می شوند تا خانمها. برای من آموزنده بود.

نمایش 0 دیدگاه

یک نظر بدهید