افسانه شیرزادخان – تصاویر جدید

درباره این نمایش اینجا نوشته بودم و سری اول عکسها را اینجا می توانید ببینید.

نقد آقای شهرام کرمی در سایت ایران تئاتر در مورد این نمایش را بخوانید که از بازیها خیلی تعریف کرده، بخصوص بازی نوشین (همسرم) که واقعا باید اعتراف کنم بخاطر این موضوع بی نهایت خوشحالم.

افسانه شیرزاد خان تا بیست خرداد در تالار هنر اجرا خواهد شد و پس از وقفه ای هفت روزه دوباره از بیست و هفتم خرداد ماه تا هفت تیر اجرایش از سر گرفته خواهد شد. این نمایش را از دست ندهید!

نوشین نوشیروانی تهرانی - خانم دیوه

نوشین نوشیروانی تهرانی - خانم دیوه

نسیم زاهدی - شیرزادخان

نسیم زاهدی - شیرزادخان

محمدرضا ایمانیان - قاضی

محمدرضا ایمانیان - قاضی

عروسک گردان امیرمحمد شریفی - کله خشکیده

عروسک گردان امیرمحمد شریفی - کله خشکیده

پگاه اویسی - دخترحاکم

پگاه اویسی - دخترحاکم

امیرمحمد شریفی - آقا غوله

امیرمحمد شریفی - آقا غوله

شاهرخ هدایی - آقا دیوه

شاهرخ هدایی - آقا دیوه

خودم قبل از شروع اجرا در حال آماده کردن بنرها

خودم قبل از شروع اجرا در حال آماده کردن بنرها

نمایش 0 دیدگاه
ترک بک ها

یک نظر بدهید