استدلال غلط پرتاب موفق

در بسکتبال وقتی یک بازیکن چند پرتاب موفق دارد، مردم فکر می‌کنند باقی پرتاب‌های او هم موفق خواهد بود به همین دلیل روی پرتاب‌هایش شرط می‌بندند اما هیچوقت تضمینی برای موفقیت نیست چون احتمال رفتن توپ در سبد نسبت به قبل تغییری نکرده.
مشابه این موضوع مثل این است که کسی وارد کاری می‌شود و خوب پول درمی‌آورد و بقیه فکر می‌کنند که با ورود به آن کار آنها هم موفق خواهند بود.
معامله موبایل در گذشته، ورود به بازار مسکن و خرید دلار با افزایش قیمت از این نمونه بودند و هستند.
استدلال غلط پرتاب موفق به ما می‌گوید که ما براساس محاسبه احتمال واقعی یا کسب اطلاعات دقیق تصمیم نمی‌گیریم بلکه براساس مشاهده و یک جریان احساسی انتخاب می‌کنیم.

لینک این پست در کانال مربی: استدلال غلط پرتاب موفق

Leave a Comment