از چه شیوه ای برای مدیریت فعالیتها و زمانتان استفاده می کنید؟

این مطلب را برای دوستانی نوشته ام که از طریق فید ریدرها مطالب سایت را دنبال می کنند. در صفحه اصلی سایت نظر سنجی با عنوان همین مطلب قرار دارد که اگر دوست داشته باشید می توانید در آن شرکت کنید. اگر فکر می کنید که افراد دیگری هم ممکن است به این موضوع علاقه مند باشند این مطلب را در اختیار آنها قرار دهید.

می توانید دو مطلب قبل در مورد مدیریت زمان را نیز مطاعه کنید:

۷ نکته کاربردی در مدیریت زمان

ماتریس مدیریت زمان

یک نظر بدهید