در سال ۱۹۳۰ از تعدادی راهبه جوان که در یک کلیسای کاتولیک بودند خواسته شد تا درباره زندگی خود مقاله بنویسند. آنها درباره تجربیاتشان، آموزش‌ها، رویکردهای دینی، احساسات و … نوشتند.
این دست‌نوشته‌ها در بین اسناد کلیسا بایگانی شده بود تا ۶۰ سال بعد که توسط سه روانشناس دانشگاه کنتاکی که در زمینه پیری و آلزایمر تحقیق می‌کردند، مجدد مورد بررسی قرار گرفت.
این سه محقق در بررسی نوشته‌ها به احساس‌های مثبت، امید، شادی و عشق امتیاز دادند.
در پایان بررسی‌ها آنها متوجه شدند راهبه‌هایی که امتیاز احساسات مثبت آنها بالاتر بوده ۱۰ سال بیشتر از دیگران عمر کرده‌اند.
این تحقیق نشان می‌دهد که‌ اثر احساسات مثبت در زندگی از اثر مثبت ترک سیگار می‌تواند موثرتر باشد.

لینک این پست در کانال مربی: اثر احساسات مثبت در زندگی

Leave a Comment