در پادکست‌های قبل درباره شیوه زندگی رواقیون توضیح دادم. در این پادکست درباره یک مراقبه‌ی کارا و اثرگذار صحبت کرده‌ام که رواقیون برای کسب آرامش انجام می‌دادند.

مراقبه به شیوه رواقیون
11.11 MB 36 downloads

...

Leave a Comment