چرا روابط ما در شروع گرم است و بعد از مدتی به یکنواختی می‌رسد؟
تعریف‌های ما از عشق چطور شکل می‌گیرد؟
این فایل اشاره‌ای محدود است به روابط عاشقانه اما می‌تواند نکات خوبی برای بازتعریف این روابط داشته باشد.

رابطه عاشقانه یا رابطه رمانتیک
13.75 MB 92 downloads

...

 

Leave a Comment