دوره دایره‌ی سبز درباره‌ی روابط شخصی افراد با یکدیگر است. شما در این دوره می‌آموزید که چطور بجای تعریف خط قرمز‌ها در رابطه، نقاط اشتراک بیشتر پیدا کنید و همپوشانی مثبت با یکدیگر ایجاد کنید. در این دوره شما مهارت شنیدن و پرسش‌گری خود را تقویت می‌کنید و می‌آموزید که چطور ارزش‌های خود و طرف مقابل را بشناسید و چگونه از یکدیگر در رابطه حمایت کنید تا به به اهداف فردی و مشترک برسید.

این دوره حضوری است و در ۹ جلسه ۳ ساعته بصورت هفتگی برگزار می‌شود.

کد تخفیف ۲۰٪ تا روز سه‌شنبه ۷ دیماه: rel20

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام

Leave a Comment